Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1241 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

1) Per a l'assignació del tutor / a, cada estudiant ha de mostrar les seves preferències en una tasca de l'aula virtual. L'assignació es farà per estricte ordre de nota (en el moment de la matrícula).
 
2) Cada projecte serà avaluat per tres professors, sent un d'ells el tutor / a. L'assignació del tribunal a cada projecte es realitzarà en els dies posteriors a l'assignació de tutor i es realitzarà de forma aleatòria.
 
3) L'assignatura té 5 entregables:
  • Proposta tècnica: Consisteix a explicar en què consisteix el projecte, quins són els objectius principals i la planificació en tasques del mateix. Tindrà una extensió màxima de 4 pàgines. Es proporcionarà una plantilla. El document, si es presenta en el termini indicat, serà revisat pel tutor / a. Es lliurarà en anglès i en format PDF mitjançant una tasca a l'aula virtual.
  • Document d'anàlisi i disseny: En aquest document s'explicarà com es va a realitzar el projecte. Si el treball consisteix en un joc, aquest document serà el GDD del mateix. El document inclourà la proposta tècnica revisada seguint els consells proporcionats anteriorment pel tutor / a. L'extensió màxima serà de 10 pàgines (sense comptar la proposta tècnica). El document, si es presenta en el termini indicat, serà revisat pel tutor / a. Es lliurarà en anglès i en format PDF mitjançant una tasca a l'aula virtual.
  • Memòria: Aquest document inclou els dos anteriors més totes les seccions necessàries per explicar de forma correcta el projecte. L'extensió màxima serà de 50 pàgines (incloent tots els apartats). Es proporcionarà una plantilla. No es recomana incloure fonts en el document. Però si es recomana incloure un enllaç al repositori (github, bitbucket, etc.) on es trobi el codi font. Aquest document serà revisat pels tres membres del tribunal que emetran un informe amb suggeriments de millora. L'estudiant tindrà uns dies per poder realitzar les millores suggerides pel tribunal. Es lliurarà en anglès i en format PDF mitjançant una tasca a l'aula virtual.
  • Memòria definitiva: aquest document serà la versió final de la memòria que s'avaluarà. L'extensió màxima serà de 50 pàgines (incloent tots els apartats). Es recomana que aquesta versió reflecteixi els suggeriments realitzats pels membres del tribunal. Es lliurarà en anglès i en format PDF mitjançant una tasca a l'aula virtual.
  • Projecte: Es refereix al fet que l'estudiant ha de proporcionar una forma de que els membres del tribunal puguin veure el resultat del projecte finalitzat. Per exemple, si el projecte ha consistit en una aplicació per Android, s'haurà de proporcionar accés al APK per poder provar l'aplicació. Si el projecte és un joc, s'haurà de proporcionar un enllaç a l'executable. Es lliurarà escrivint l'enllaç d'accés mitjançant una tasca a l'aula virtual.
4) La presentació del projecte tindrà dues parts:
 
Una part de 5 minuts de durada, es realitzarà un demostració dels resultats obtinguts. Serà preferible que està demostració sigui amb el programari desenvolupat al fet que es realitzi amb un vídeo.
 
Una altra part de 10 minuts de durada, en que l'estudiant realitzarà una presentació tècnica del projecte realitzat. L'estudiant haurà de presentar els objectius del projecte, comentar els aspectes tècnics més rellevants i les conclusions més importants del projecte. Les diapositives de la presentació es hauran d'escriure en anglès. La presentació es podrà realitzar en l'idioma que desitgi l'estudiant, entre castellà, valencià o anglès.
 
L'ordre d'aquestes dues parts és decisió de l'estudiant.
 
Posteriorment el tribunal realitzarà d'un breu torn de preguntes que l'estudiant haurà de contestar. Aquesta fase no podrà superar els 10 minuts de durada.
 
El procés d'avaluació finalitzarà amb un procés de deliberació per part dels membres del tribunal i amb la comunicació de la nota a l'estudiant.