Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1235 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Pel que fa als criteris d'avaluació, aquests s'exposen a continuació:

  - Una prova d'avaluació escrita (40% de la qualificació global de l'assignatura).

  - Evaluació continua consistirà que consistirà en el desenvolupament activitats individuals i grupals, així com la seva exposició (60% de la qualificació global de l'assignatura). En segona convocatòria els estudiants podran recuperar individualment aquelles parts de l'avaluació contínua (tant grupal com a individual) en les quals no hagen aconseguit el 50% de la puntuació.

Per tenir aprovada l'assignatura és necessari aconseguir els mínims exigits en cadascuna de les parts (2 punts sobre 4 en la evaluacó escrita i 3 punts sobre 6 a la evaluació continua).