Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1227 - Motors de Jocs

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E08 - Capacitat per a dissenyar i construir models que representen la informació necessària per a la creació i visualització d'imatges interactives.

E12 - Capacitat per a avaluar, usar i estendre motors de jocs.

G09 - Aprenentatge autònom.

IR06 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes i analitzar la idoneïtat i complexitat dels algoritmes proposats.

IR07 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estructures de dades més adequats per a la resolució d'un problema.

IR10 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.

IR14 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.

Resultats d'aprenentatge

E12, IR07, IR14 - Usar motors de jocs per a la creació de videojocs.

E12, IR06, IR07 - Realitzar extensions i modificacions sobre motors de jocs.

E12, IR06, IR07 - Explicar el funcionament d’un motor de jocs.

E12, G09 - Avaluar les característiques tècniques dels motors de jocs com a tecnologia per a la creació de videojocs.

E08, IR06, IR07 - Explicar els principis bàsics de la creació d’imatges interactives.