Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1221 - Informàtica Gràfica

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E07 - Coneixement i aplicació dels mètodes per a la creació i preservació d’imatges sintètiques.

IR06 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes i analitzar la idoneïtat i complexitat dels algoritmes proposats.

IR08 - Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir videojocs de forma robusta, segura i eficient i elegir el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

IR17 - Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l’accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

Resultats d'aprenentatge

E07- Analitzar les característiques tècniques de les llibreries gràfiques per a la creació d’imatges sintètiques.

E07, IR08 - Usar llibreries gràfiques per a la creació de gràfics en 2D i 3D.

E07, IR06 - Explicar els principis bàsics de la creació d’imatges sintètiques.

IR17 - Usar biblioteques per a la creació d’interfícies d’usuari.