Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1218 - Narrativa Hipermèdia i Anàlisi de Videojocs

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

55%

Examen

45%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura cal superar cada prova amb un mínim de 5 sobre 10. 
Les proves que necessàriament ha de superar l'estudiant són dues: 
  • Examen escrit (teoria) (45%) 
  • Avaluació continuada (55%) 
Cap prova pot quedar sense realitzar-se i superar almenys amb el 50% de la nota possible. 
Una vegada superat aquest 50%, es computaran altres activitats, l'assistència a classe, els seminaris, els treballs addicionals, etc. per a ajustar la nota. 
Les pràctiques, concebudes com a avaluació contínua, seran totalment recuperables en primera i en segona convocatòria.