Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1215 - Algoritmes i Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització. 

IB03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

IB03 - Utilitzar conjunts i diccionaris i comprendre la seua possible implementació per mitjà d’arbres.

IB03 - Ser capaç de dissenyar algoritmes seguint els esquemes voraç, divideix i venceràs, cerca amb retrocés i programació dinàmica.

IB03 - Implementar i utilitzar correctament estructures de dades lineals: piles, llistes i cues.

IB03 - Implementar i utilitzar correctament arbres i grafos.

IB03 - Entendre el concepte de complexitat amortitzada i saber aplicar-lo a casos senzills.