Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Per poder optar a aprovar l'assignatura és necessari obtenir almenys un 5,0 en l'examen teòric i un 5,0 en el projecte de pràctiques.
 
L'alumne haurà de superar un examen pràctic previ (amb almenys una nota de 5,0) per poder optar a l'avaluació del treball de pràctiques.
 
L'assignatura es considerarà superada si l'alumne obté com a mínim un 5 després de sumar el percentatge corresponent a l'avaluació contínua (15% - seminari teòric + 45% projecte pràctic) i el percentatge que representa l'examen (40%).
 
La nota obtinguda pel projecte pràctic es compondrà d'un 60% de l'art realitzat i un 40% el joc desenvolupat amb l'art creat en l'assignatura. No es donarà per valgut un joc si no és jugable.
 
La nota final de l'assignatura es compon de:
 
Examen escrit: (40%)
Avaluació contínua: (60%): (Seminari / Memòria / Vídeo del treball teòric 15% + Projectes pràctics: 45% (art 60% i joc 40%))
 
Finalment, l'alumne es considerarà presentat a la convocatòria quan realitze l'examen escrit o presenti el projecte de pràctiques.
 
Per a l'avaluació de la segona convocatòria, l'alumne només haurà de recuperar aquelles parts que tingui suspeses, quedant els percentatges igual que a la primera convocatòria.