Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a aprovar l’assignatura els i les alumnes han d’aconseguir almenys un 50% en la nota final del curs i en cada part (A i B) cal aconseguir almenys un 50%.

 

La nota final del curs és la suma de cada ítem d’avaluació (A i B).

 

A principi de curs es fixarà una data límit per a l’entrega de les parts de l’ítem A. Cal superar aquesta part de l’assignatura (20 punts de 40). No s’acceptaran entregues després d’aquesta data.

 

Cal superar l’examen escrit (30 punts de 60) per a poder calcular la nota final.

 

L’examen escrit és obligatori per a rebre la qualificació final.

 

Els resultats aprovats, derivats de cada ítem d’avaluació, es mantindran únicament durant el mateix curs acadèmic. 

 

A. Avaluació continua (40%)

 

40% correspon a la part pràctica de l'assignatura:

 

10% prova oral

 

30% treballs

 

La prova oral consistirà en una presentació oral on s’avaluarà la competència comunicativa de l’estudiant. La prova oral s’ajustarà a un nivell B2 (MCER).

 

Els estudiants i estudiantes han d'entregar, a través del mitjà proposat pel professorat (Aula Virtual i/o presentació presencial), i en el període de temps assignat, el seus treballs. A classe es proporcionaran detalls més específics sobre les dates de presentació, tipus d’activitats i continguts específics.

 

B. Examen escrit (60%)

 

L’estudiantat ha de fer i aprovar un examen escrit a final de curs.

 

L’examen final tindrà lloc en la data i ubicació oficials de cada convocatòria.