Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1203 - Programació I (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Com a preparació per a les classes de teoria l'estudiant haurà de treballar individualment en els butlletins d'activitats prèvies, que consistiran en la lectura d'apartats específics del llibre (vegeu la bibliografia bàsica) i en la resolució d'una selecció d'exercicis del mateix. Les classes de teoria es dedicaran a l'aclariment dels dubtes sorgits, a la correcció dels exercicis dels butlletins d'activitats prèvies i al plantejament i resolució d'exercicis més complexos.
 
Per a la preparació de les classes de laboratori l'estudiant haurà de treballar en la lectura dels butlletins de pràctiques i en l'estudi del material necessari (llibre i apunts de classe) per a la realització dels mateixos. A les classes de laboratori l'estudiant haurà de resoldre, preferentment de manera individual, els exercicis de programació plantejats en els butlletins de pràctiques. En cas de dubte, l'estudiant podrà sol·licitar l'ajuda del professorat per aclarir els conceptes necessaris. La correcció dels exercicis es farà durant les classes de laboratori, utilitzant les solucions i els casos de prova proposats pel professorat.
 
El treball no presencial de l'estudiant inclourà el treball de preparació, tant teòric (vegeu butlletins d'activitats prèvies) com pràctic (butlletins de pràctiques). Serà necessari completar el treball no presencial per poder seguir de manera adequada el desenvolupament de l'assignatura.