Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1128 - Cures Oncològiques

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Del total de l'assignatura , el 50% s'imparteix en aula convencional a manera d'ensenyaments pràctica ( problemes ) , i d'ensenyament pràctic ( laboratori ) . El 50 % restant s'imparteix a manera d'ensenyaments pràctiques en centres assistencials especialitzats o d'atenció comunitària sota la supervisió i tutela d'infermeres de referència clíniques i professorat de l'UJI .
 
Ensenyament pràctic ( problemes ). Es considera Ensenyament Teòric - Pràctica : Activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu , amb suport de material didàctic individual . Durant la mateixa s'alternen les sessions expositives i / o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos .
 
Ensenyament pràctic ( laboratori. Ensenyaments realitzades en grup reduït en laboratori de simulació com a pas previ a les pràctiques tutelades / clíniques . Implica l'ús de tècniques com : resolució de problemes , casos , experiments , ús d'eines informàtiques , etc .
 
Ensenyaments pràctics. Pràctiques externes. Pràctiques tutelades / clíniques que es realitzen principalment en unitats d'hospitalització i en situacions concretes en unitats / centres assistencials o context comunitari sota la supervisió directa d'un infermer responsable de cures generals clínic de referència i professor / a de l'UJI . L'estada clínica inclou : cures directes ; cures indirectes, activitats de consulta, sessió de casos i elaboració del quadern de pràctiques, avaluació, tutories individuals o en grups reduïts, etc .