Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1127 - Cures en les Malalties Neurològiques i Sensorials

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura en totes les proves establertes.

La qualificació s'obtindrà sumant els conceptes següents:

· Nota part teórica: examen escrit (teoria i seminaris) i treball de l'assignatura. Ponderació 50%. Es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 punts en aquesta part de l'avaluació per aprovar l'assignatura.

· Observació / execució de tasques i pràctiques tutelades / clíniques en les sessions pràctiques de simulació i en les pràctiques clíniques als centres d'atenció primària i context comunitari. Ponderación 25%

· Memòries i informes de pràctiques clíniques. Ponderació 25%

Es considerarà com presentat aquell alumne que realitze l'examen escrit
.


En última instància, prevaldran els criteris d'avaluació establits i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual. Aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació establits en l'apartat avaluació del Verifica.