Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1119 - Cures d'Infermeria en Processos Cardiovasculars i Respiratoris

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura en totes les proves establides.
La qualificació s'obtindrà sumant els següents conceptes:
• Examen escrit. Ponderació 50%. Es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 punts en aquesta part de l'avaluació per a aprovar l'assignatura. 
• Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques en les sessions pràctiques de simulació i en les pràctiques clíniques en centres d'assistència especialitzada. Ponderació 25%
• Memòries i informes de pràctiques clíniques. Ponderació 25%
Es considerarà com presentat aquell alumne que realitze l'examen escrit.

En darrera instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació que estableix l'apartat avaluació del verifica.