Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

83,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 47,3
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

E22 Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia.

E23 Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l’entorn, per a atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d’una comunitat.

E24 Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d’individus i grups.

OP4 Conéixer el paper de les organitzacions no governamentals en les polítiques de cooperació per al desenvolupament.

OP5 Analitzar la influència dels models polítics en el desenvolupament de les .

PC Competència pràctica clínica/tutelada: Incorporar en la pràctica clínica, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s’ajusten a la consecució d’objectius d’aprenentatge) i en entorns comunitaris, els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i juí crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats als objectius generals del títol i en les competències específiques que conformen la matèria.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge