Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1111 - Fonaments Teòrics i Metodològics

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

88 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

E15 Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d’una perspectiva històrica, per a comprendre l’evolució de l’atenció d’infermeria.

E16 Comprendre des d’una perspectiva ontològica i epistemològica, l’evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d’infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents.

E17 Aplicar el procés d’infermeria per a proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i seguretat a les persones ateses.

E18 Conéixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d’infermeria.

E50 Conéixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d’ètica i deontologia d’infermeria.

E51 Prestar cures garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.

E52 Individualitzar l’atenció considerant l’edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge