Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: Ensenyaments teòrics, Ensenyaments pràctics (Problemes), Ensenyaments pràctics (Laboratori), i Treball personal. Els tres primers estan catalogats com a activitats presencials mentre que el Treball Personal es considera no presencial.

En els Ensenyaments teòrics s'utilitza la metodologia de Lliçó Magistral per a la presentació de conceptes fonamentals i mètodes de resolució de circuits, així com Resolució d'exercicis i problemes que permet desenvolupar l'aplicació pràctica dels conceptes teòrics.

Els Ensenyaments pràctics (Problemes) se centren encara més en l'aplicació pràctica dels conceptes i procediments introduïts en classe de teoria. Estes classes es dedicaran a la Resolució d'exercicis i problemes plantejats en col·leccions de problemes així com a la realització, en horari presencial, de proves d'avaluació contínua orientades a avaluar la capacitat de l'alumnat per resoldre problemes.

Finalment, els Ensenyaments pràctics (Laboratori) s'utilitzen perquè l'alumnat adquirisca aquells coneixements pràctics relacionats amb la capacitat de muntatge d'elements i circuits elèctrics i mesura i anàlisi de magnituds elèctriques.