Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1025 - Àlgebra Abstracta

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d’estructures algebraiques i aptitud per a la seua aplicació.

CE12 - Capacitat d’abstraure propietats estructurals d’objectes matemàtics, de la realitat observada, i d’altres àmbits i distingir-les d’aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.

CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorísmia i estructures de dades per a resoldre, mitjançant mètodes numèrics o simulació, problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.

CE28 - Capacitat per a interrelacionar els aspectes avançats de les estructures matemàtiques amb les seues aplicacions informàtiques.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG09 - Adaptació a noves situacions.

Resultats d'aprenentatge

OM6.9 - Criptografia de clau privada i pública. Signatura digital.

OM6.8 - Descriure, utilitzar i programar els algorismes en els quals es basen els principals mètodes criptogràfics, tots suportats en tècniques donades prèviament.

OM6.7 - Saber quines operacions (factorització, potenciació, logaritmes discrets, etc.) amb enters de gran mida són o no són possibles i els avantatges d’aquest fet en el camps de les aplicacions informàtiques.

OM6.5 - Ser capaç d’operar amb polinomis d’una i de diverses variables.

OM6.4 - Relacionar i diferenciar els aspectes essencials de la teoria de grups.

OM6.3 - Estudiar el domini dels nombres enters amb la divisibilitat, l’algorisme d’Euclides, els teoremes xinès, de Fermat, d’Euler, etc. Explicar les seues aplicacions.

OM6.2 - Descriure la teoria bàsica d’anells.

OM6.1 - Definir la part essencial de cossos i d’extensions de cossos.