Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 36 crèdits)

Assignatures

Enginyeria Industrial

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

300 - Expressió Gràfica

EM1009 - Expressió Gràfica

Reconeixement

301 - Fonaments d'Informàtica

EM1003 - Informàtica

Reconeixement

302 - Fonaments Físics de l'Enginyeria I

EM1004 - Física I

Reconeixement

303 - Fonaments Físics de l'Enginyeria II

EM1008 - Física II

Reconeixement

304 - Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria I

305 - Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II

EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Reconeixement

304 - Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria I

EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Reconeixement

305 - Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II

318 - Ampliació de Matemàtiques

EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Reconeixement

306 - Fonaments Químics de l'Enginyeria

EM1006 - Química

Reconeixement

308 - Enginyeria Gràfica

EM1025 - Enginyeria Gràfica

Reconeixement

309 - Fonaments de la Mecànica de Fluids

EM1016 - Mecànica de Fluids

Reconeixement

311 - Elasticitat i Resistència de Materials

EM1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Reconeixement

312 - Fonaments de Ciència de Materials

EM1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Reconeixement

313 - Mètodes Estadístics de l'Enginyeria

EM1011 - Estadística i Optimització

Reconeixement

314 - Teoria de Circuits

EM1013 - Electrotècnia

Reconeixement

315 - Teoria de Màquines

EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Reconeixement

316 - Teoria de Sistemes

335 - Sistemes Automàtics

EM1023 - Sistemes Automàtics

Reconeixement

319 - Mecànica per a Enginyers

EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Reconeixement

320 - Administració d'Empreses

EM1017 - Empresa

Reconeixement

322 - Sistemes Electrònics

EM1018 - Electrònica

Reconeixement

323 - Tecnologia de Fabricació

EM1029 - Tecnologies de Fabricació

Reconeixement

324 - Teoria de les Estructures i Construccions Industrials

EM1026 - Teoria d'Estructures

Reconeixement

325 - Hidràulica Aplicada

EM1028 - Màquines i Instal·lacions de Fluids

Reconeixement

328 - Màquines i Instal·lacions Elèctriques

EM1032 - Màquines i Instal·lacions Elèctriques

Reconeixement

330 - Ciència i Tecnologia del Medi Ambient

EM1033 - Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial

Reconeixement

332 - Enginyeria Tèrmica

EM1014 - Enginyeria Tèrmica

Reconeixement

333 - Organització Industrial

EM1024 - Sistemes de Producció Industrial

Reconeixement

334 - Projectes

EM1031 - Projectes d'Enginyeria

Reconeixement

336 - Tecnologia de Materials

EM1030 - Enginyeria de Materials

Reconeixement

341 - Disseny de Màquines

EM1021 - Disseny de Màquines

Reconeixement

373 - Anglès Industrial

EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement
Enginyeria Química

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

N01 - Àlgebra

N21 - Mètodes Numèrics i Estadística

EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Reconeixement

N03 - Càlcul

N21 - Mètodes Numèrics i Estadística

EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Reconeixement

N04 - Electricitat i Òptica

EM1008 - Física II

Reconeixement

N06 - Mecànica i Dinàmica de Fluids

N08 - Química Física I

EM1004 - Física I

Reconeixement

N06 - Mecànica i Dinàmica de Fluids

N22 - Operacions Bàsiques de Flux de Fluids

EM1016 - Mecànica de Fluids

Reconeixement

N07 - Química Analítica

N10 - Química Inorgànica

EM1006 - Química

Reconeixement

N13 - Informàtica Bàsica

EM1003 - Informàtica

Reconeixement

N14 - Anglès I

N48 - Anglès II

EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement

N15 - Anàlisi Matemàtica

N21 - Mètodes Numèrics i Estadística

EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Reconeixement

N19 - Expressió Gràfica

EM1009 - Expressió Gràfica

Reconeixement

N21 - Mètodes Numèrics i Estadística

N26 - Control Estadístic de Processos Industrials

N39 - Simulació i Optimització de Processos Químics

EM1011 - Estadística i Optimització

Reconeixement

N31 - Control i Instrumentació de Processos Químics

EM1023 - Sistemes Automàtics

Reconeixement

N33 - Economia Industrial

N36 - Organització Industrial

EM1024 - Sistemes de Producció Industrial

Reconeixement

N38 - Seguretat i Higiene Industrial

N40 - Tecnologia del Medi Ambient

EM1033 - Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial

Reconeixement
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

900 - Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador

EM1009 - Expressió Gràfica

EM1025 - Enginyeria Gràfica

Reconeixement

901 - Fonaments de Ciència de Materials

EM1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Reconeixement

902 - Fonaments d'Informàtica

EM1003 - Informàtica

Reconeixement

903 - Fonaments Físics de l'Enginyeria

EM1004 - Física I

EM1008 - Física II

Reconeixement

904 - Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria

EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Reconeixement

905 - Mecànica

EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Reconeixement

906 - Mètodes Estadístics de l'Enginyeria

EM1011 - Estadística i Optimització

Reconeixement

907 - Administració d'Empreses i Organització de la Producció

EM1017 - Empresa

Reconeixement

908 - Elasticitat i Resistència de Materials

EM1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Reconeixement

908 - Elasticitat i Resistència de Materials

918 - Teoria d'Estructures i Construccions Industrials

EM1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

EM1026 - Teoria d'Estructures

EM1027 - Estructures i Construccions Industrials

Reconeixement

909 - Fonaments de Tecnologia Elèctrica

EM1013 - Electrotècnia

Reconeixement

910 - Enginyeria Fluidomecànica

EM1016 - Mecànica de Fluids

EM1028 - Màquines i Instal·lacions de Fluids

Reconeixement

911 - Enginyeria Tèrmica

EM1014 - Enginyeria Tèrmica

Reconeixement

912 - Teoria de Màquines

EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Reconeixement

913 - Tecnologia Mecànica

EM1029 - Tecnologies de Fabricació

Reconeixement

914 - Fonaments de Tecnologia Electrònica

EM1018 - Electrònica

Reconeixement

915 - Fonaments del Manteniment

EM1040 - Manteniment i Operació de Sistemes de Fabricació

Reconeixement

916 - Disseny de Màquines

EM1021 - Disseny de Màquines

Reconeixement

917 - Projectes

EM1031 - Projectes d'Enginyeria

Reconeixement

918 - Teoria d'Estructures i Construccions Industrials

EM1027 - Estructures i Construccions Industrials

Reconeixement

920 - Màquines i Instal·lacions Elèctriques

EM1032 - Màquines i Instal·lacions Elèctriques

Reconeixement

921 - Seguretat Industrial i Impacte Ambiental

EM1033 - Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial

Reconeixement

926 - Manteniment Mecànic de Màquines

EM1037 - Manteniment de Màquines

Reconeixement

928 - Revisió i Certificació d'Instal·lacions

EM1046 - Revisió i Certificació d'Instal·lacions

Reconeixement

929 - Climatització

EM1044 - Instal·lacions de Climatització i Refrigeració

Reconeixement

931 - Manteniment de Construccions

EM1043 - Manteniment d'Estructures i Construccions

Reconeixement

999 - Anglès Tècnic

EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement

999 - Anglès Tècnic

EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AG1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Reconeixement

AG1003 - Informàtica

EM1003 - Informàtica

Reconeixement

AG1004 - Física I

EM1004 - Física I

Reconeixement

AG1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement

AG1006 - Química

EM1006 - Química

Reconeixement

AG1008 - Física II

EM1008 - Física II

Reconeixement

AG1009 - Expressió Gràfica

EM1009 - Expressió Gràfica

Reconeixement

AG1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

EM1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

AG1011 - Estadística i Optimització

EM1011 - Estadística i Optimització

Reconeixement

AG1017 - Empresa

EM1017 - Empresa

Reconeixement

AG1031 - Projectes d'Enginyeria

EM1031 - Projectes d'Enginyeria

Reconeixement
Grau en Enginyeria Elèctrica

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

EE1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Reconeixement

EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Reconeixement

EE1003 - Informàtica

EM1003 - Informàtica

Reconeixement

EE1004 - Física I

EM1004 - Física I

Reconeixement

EE1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement

EE1006 - Química

EM1006 - Química

Reconeixement

EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Reconeixement

EE1008 - Física II

EM1008 - Física II

Reconeixement

EE1009 - Expressió Gràfica

EM1009 - Expressió Gràfica

Reconeixement

EE1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

EM1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

EE1011 - Estadística i Optimització

EM1011 - Estadística i Optimització

Reconeixement

EE1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Reconeixement

EE1013 - Electrotècnia

EM1013 - Electrotècnia

Reconeixement

EE1014 - Enginyeria Tèrmica

EM1014 - Enginyeria Tèrmica

Reconeixement

EE1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

EM1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Reconeixement

EE1016 - Mecànica de Fluids

EM1016 - Mecànica de Fluids

Reconeixement

EE1017 - Empresa

EM1017 - Empresa

Reconeixement

EE1018 - Electrònica

EM1018 - Electrònica

Reconeixement

EE1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

EM1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Reconeixement

EE1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Reconeixement

EE1023 - Sistemes Automàtics

EM1023 - Sistemes Automàtics

Reconeixement

EE1024 - Sistemes de Producció Industrial

EM1024 - Sistemes de Producció Industrial

Reconeixement

EE1031 - Projectes d'Enginyeria

EM1031 - Projectes d'Enginyeria

Reconeixement

EE1033 - Tecnologies del Medi Ambient

EM1033 - Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial

Reconeixement

EE1034 - Pràctiques Externes

EM1034 - Pràctiques Externes

Reconeixement
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

ET1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Reconeixement

ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Reconeixement

ET1003 - Informàtica

EM1003 - Informàtica

Reconeixement

ET1004 - Física I

EM1004 - Física I

Reconeixement

ET1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement

ET1006 - Química

EM1006 - Química

Reconeixement

ET1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Reconeixement

ET1008 - Física II

EM1008 - Física II

Reconeixement

ET1009 - Expressió Gràfica

EM1009 - Expressió Gràfica

Reconeixement

ET1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

EM1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

ET1011 - Estadística i Optimització

EM1011 - Estadística i Optimització

Reconeixement

ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Reconeixement

ET1013 - Electrotècnia

EM1013 - Electrotècnia

Reconeixement

ET1014 - Enginyeria Tèrmica

EM1014 - Enginyeria Tèrmica

Reconeixement

ET1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

EM1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Reconeixement

ET1016 - Mecànica de Fluids

EM1016 - Mecànica de Fluids

Reconeixement

ET1017 - Empresa

EM1017 - Empresa

Reconeixement

ET1018 - Electrònica

EM1018 - Electrònica

Reconeixement

ET1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

EM1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Reconeixement

ET1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Reconeixement

ET1023 - Sistemes Automàtics

EM1023 - Sistemes Automàtics

Reconeixement

ET1024 - Sistemes de Producció Industrial

EM1024 - Sistemes de Producció Industrial

Reconeixement

ET1026 - Teoria d'Estructures

EM1026 - Teoria d'Estructures

Reconeixement

ET1029 - Tecnologies de Fabricació

EM1029 - Tecnologies de Fabricació

Reconeixement

ET1031 - Projectes d'Enginyeria

EM1031 - Projectes d'Enginyeria

Reconeixement

ET1033 - Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial

EM1033 - Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial

Reconeixement

ET1034 - Pràctiques Externes

EM1034 - Pràctiques Externes

Reconeixement

ET1035 - Enginyeria de Fluids

EM1028 - Màquines i Instal·lacions de Fluids

Reconeixement

ET1036 - Tecnologia de Materials

EM1030 - Enginyeria de Materials

Reconeixement
Grau en Intel·ligència Robòtica

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

IR2105 - Anglès (Idioma Modern)

EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement