Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1044 - Instal·lacions de Climatització i Refrigeració

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM03 - Coneixements aplicats d’enginyeria tèrmica.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç de realitzar un treball en equip en què s’apliquen els coneixements adquirits sobre els instal·lacions frigorífiques i de climatització.

CG06 - Ser capaç de de resoldre els problemes relacionats amb els instal·lacions frigorífiques i de climatització.

CG04 - Utilitzar de forma correcta la terminologia tècnica bàsica d’instal·lacions de climatització i refrigeració, en anglès.

CG02 - Ser capaç d’ampliar i adquirir coneixements relatius a instal·lacions frigorífiques i de climatització de forma autònoma.

CEM03 - Ser capaç d’identificar els elements i equips que integren les instal·lacions de climatització i/o refrigeració.

CEM03 - Ser capaç d’aplicar els coneixements adquirits per a dissenyar, dimensionar i seleccionar els elements principals d’una instal·lació de climatització i/o refrigeració, així com per a la selecció integral del refrigerant més adequat.

CEM03 - Ser capaç de calcular les càrregues tèrmiques a absorbir en instal·lacions de climatització i/o refrigeració.