Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de les pràctiques externes

100%

Criteris de superació

Perquè un alumne es consideri presentat a qualsevol de les convocatòries haurà d'haver desenvolupat les 150 hores de pràctiques a l'empresa i presentat la memòria de les mateixes. La qualificació de les Pràctiques Externes serà l'atorgada pel tutor de la universitat, en base al seu seguiment (30%), a la memòria presentada (30%) i l'informe del supervisor de l'empresa (40%).
 
Per superar l'assignatura, la nota global mínima atorgada pel tutor en el seu informe haurà de ser de 5 punts sobre 10.
 
Les avaluacions tant del tutor com del supervisor de l'empresa es duran a terme en base a sengles rúbriques, accessibles a l'Aula Virtual de l'assignatura, a través de les quals es valorarà l'adquisició de les competències de l'assignatura definides en la Memòria de verificació del títol i les competències del model ENAEE per a les quals aquesta assignatura suposa un punt de control:
 
- CT4: "Demostrar coneixement de les pràctiques empresarials i de gestió de projectes, així com la gestió i el control de riscos, i entendre les seves limitacions" en els nivells de domini N2 i N3 (CT4-EM1034-N23).
 
- CT5: "Reconèixer la necessitat i tenir la capacitat per desenvolupar voluntàriament l'aprenentatge continu" en els nivells de domini N1 i N2 (CT5-EM1034-N12).