Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1031 - Projectes d'Enginyeria

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Activitat formativa: classe teoricopràctica
 
Aquesta activitat formativa correspon a les metodologies didàctiques de lliçó magistral i resolució d'exercicis i problemes. D'altra banda, en algunes sessions els estudiants resoldran en grups casos pràctics relacionats amb la temàtica, aplicant la metodologia didàctica de l'aprenentatge basat en problemes (ABP) i l'aprenentatge cooperatiu o en equip. Aquests exercicis seran plantejats durant el temps de la classe i seran lliurats en el termini indicat.
 
Activitat formativa: classe pràctica (laboratori)
 
En aquesta activitat formativa dels estudiants hauran de desenvolupar diferents fases d'un projecte relacionat amb la titulació. Per a fer aquest treball, el grup de laboratori es dividirà en subgrups de tres a quatre estudiants sota la supervisió del professor o professora. En l'última classe de pràctiques s'exposarà el treball realitzat davant el professor o professora i la resta de companys i companyes. La metodologia didàctica que es desenvoluparà serà l'aprenentatge per projectes, l'aprenentatge cooperatiu o en equip i l'estudi de casos aplicats. A més, en cada sessió es realitzarà una tutorització del grup per part del professor o professora, per guiar l'evolució del projecte.
 
Durant les classes pràctiques es desenvoluparan activitats encaminades a l'adquisició de la competència transversal ENAEE CT4 "Demostrar consciència de les pràctiques empresarials i de gestió de projectes, així com la gestió i el control de riscos, i entendre les seues limitacions.". El detall de les mateixes serà accessible a través de la fitxa d'sctivitat corresponent que es podrà consultar a l'Aula Virtual de l'assignatura per al curs actual "