Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. (Veure nota 1)
 
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà amb la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:
 
Primera convocatòria
 
Avaluació contínua (30%)
 
  • Realització i lliurament de memòries de pràctiques de laboratori (10%) (veure notes 1 i 2)
  • Mitjana de la qualificació dels qüestionaris realitzat durant el curs (20%) (veure nota 1)
 
Examen (70%)
 
  • Examen final (70%) (veure nota 1):
 
Segona convocatòria
 
Avaluació contínua (30%)
 
  • Realització i lliurament de memòries de pràctiques de laboratori (10%) (veure notes 1 i 2)
  • Mitjana de la qualificació dels qüestionaris realitzat durant el curs (20%) (veure nota 1)
 
Examen (70%)
 
  • Examen final (70%) (veure nota 1):
 
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis
 
En el cas de la convocatòria Extraordinària de fi d'Estudis l'examen final suposarà el 100% de la nota final de l'assignatura.
 
 
 
Nota 1: per a superar l'assignatura, és imprescindible obtenir una qualificació en l'examen final d'un 4.5 sobre 10. Si no es complís aquest requisit i la qualificació global per mitjana és superior a 4.5 punts, la qualificació global final seria de 4.5 punts (sobre 10). La qualificació d'avaluació contínua (memòries de laboratori i qüestionaris) es mantindrà per a les dues convocatòries del curs, no hi ha possibilitat de recuperar aquesta part en el curs acadèmic. No s'exigeix ​​nota mínima a la part d'avaluació contínua.
 
Nota 2: Per qualificar la part d'avaluació contínua corresponent als laboratoris de pràctiques, s'aplicarà el següent procediment:
 
  • La nota de pràctiques correspondrà a la mitjana de les valoracions obtingudes per les memòries de les diferents pràctiques que es duran a terme
  • Inclòs en el 10% de la nota de pràctiques de laboratori es valorarà l'adquisició de la competència ENAEE CT1 "Funcionar de forma efectiva tant a nivell individual com en equip" en els nivells de domini N1 i N2. Els indicadors en relació a aquesta competència s'especificaran en una rúbrica que serà pública per al alumnat i que estarà accessible a través de l'Aula Virtual de l'assignatura per al curs actual.
 
L'estudiant / a es considera "presentat / a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a" en la convocatòria.