Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1036 - Tecnologia de Materials

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM07 - Coneixements i capacitats per a l’aplicació de l’enginyeria de materials.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’integrar-se en equips de treball.

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de tecnologia de materials.

CG02 - Ser capaç d’adquirir nous coneixements de forma autònoma en l’àmbit dels materials.

CG01 - Ser capaç d’analitzar i sintetitzar la informació sobre el comportament dels materials durant el seu processat.

CEM07 - Ser capaç d’explicar els causes de fallada en servei dels materials, les causes de desgast i les tècniques de protecció contra la corrosió.

CEM07 - Ser capaç de seleccionar les tècniques de recobriments o de modificacions de les propietats dels materials.

CEM07 - Ser capaç de proposar tècniques d’inspecció per mitjà d’assajos no destructius i d’aplicar normativa relacionada amb l’àmbit de l’enginyeria de materials.