Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

42 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEE01 - Capacitat per al càlcul i disseny de màquines elèctriques.

CEE02 - Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seues aplicacions.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de màquines elèctriques.

CG04 - Ser capaç de realitzar informes tècnics i/o presentacions orals d’un treball de l’àmbit en anglès.

CG03 - Ser capaç de realitzar un informe tècnic d’un treball de l’àmbit de les màquines elèctriques que incloga una part de càlcul i una part experimental.

CEE02 - Ser capaç de dissenyar els esquemes de maniobra, control i protecció d’un accionament elèctric.

CEE02 - Conèixer el principi de funcionament i saber seleccionar dispositius d’arrancada i control de velocitat de màquines elèctriques.

CEE01 - Ser capaç de seleccionar una màquina elèctrica per a una aplicació determinada.

CEE01 - Ser capaç de calcular i dissenyar màquines elèctriques senzillesa.

CEE01 - Conèixer la constitució i el principi de funcionament dels principals tipus de màquines elèctriques.