Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA02 - Capacitat per a comprendre el funcionament del desenvolupament científic i tecnològic i la seua necessària vinculació amb contextos històrics, socials, culturals, polítics i econòmics.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

Resultats d'aprenentatge

CG03, CEA02 - Ser capaç d’utilitzar correctament el llenguatge cientificotècnic bàsic.

CG03, CEA02 - Ser capaç de relacionar els escenaris històrics amb els descobriments científics i desenrotllaments tecnològics.

CG03, CEA02 - Ser capaç de conèixer els impactes de la investigació tecnològica en la societat actual.

CG01, CEA02  - Ser capaç generar una actitud respectuosa cap als valors humans i de la naturalesa.

CG01, CEA02 - Ser capaç d’analitzar els principals esdeveniments científics i tecnològics.

CG01, CEA02 - Ser capaç d’analitzar els impactes de la ciència i la tecnologia en la societat actual tenint en compte les perspectives de gènere.

CG01, CEA02 - Ser capaç d’analitzar des d’un punt de vista epistemològic i semàntic el conjunt de qüestions i desenvolupaments científics i tecnològics.

CG01, CEA02 - Ser capaç de tenir un concepte clar de l’origen i construcció de les principals teories i la seua aplicació tecnològica.

CG01, CEA02 - Ser capaç de comprendre el paper de la ciència i la tecnologia  en la vida quotidiana, així com la seua contribució a la millora de la qualitat de vida de les persones.

CG01, CEA02 - Ser capaç de comprendre el caràcter temptatiu i evolutiu de les lleis i teories científiques evitant posicions dogmàtiques per a apreciar millor la importància de les perspectives i enfocaments del progrés tecnològic.

CG01, CEA02 - Saber valorar els problemes que el desenvolupament tecnològic pot generar i com poden contribuir a l’èxit de la sostenibilitat i estils de vida saludables.

CG01, CEA02 - Reconéixer els principals reptes a què s’enfronta el desenvolupament de la ciència i la tecnologia en la societat actual.