Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1030 - Reactors Químics i Bioquímics

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 Tema 1. Balanços d'energia en reactors químics de flux ideal.

1.1 Reactors químics de flux ideal.

1.2 Balanç general d'energia en sistemes amb reacció química.

1.3 Balanç general d'energia en reactors de tanc agitat.

1.3.1 Reactor continu de tanc agitat en règim no estacionari (RCTA) i reactor semicontinu (RSCTA).

1.3.2 Reactor continu de tanc agitat en règim estacionari (RCTA).

1.3.3 Reactor discontinu de tanc agitat (RDTA).

1.4 Balanç general d'energia en reactors continus tubulars de flux de pistó (RFP).

Tema 2. Reactor continu de tanc agitat (RCTA) amb bescanvi de calor i adiabàtic.

2.1 Equacions de disseny.

2.2 Bescanvi de calor.

2.2.1 Dispositiu de bescanvi de calor de temperatura constant.

2.2.2 Dispositiu de bescanvi de calor de temperatura variable.

2.2.3 Sense dispositius de bescanvi de calor.

2.2.4 Generalització de la equació de disseny (2).

2.3 Resolució de les equacions de disseny

2.3.1 Mètode de Levenspiel.

2.3.2 Mètode d'Aris.

2.4 Estabilitat del RCTA.

2.5 Sistemes en què es desenvolupen diverses reaccions químiques.

2.6 Temperatura de reacció óptima.

Tema 3. Reactor discontinu de tanc agitat (RDTA) intermedi i adiabàtic.

3.1 Equacions de disseny.

3.2 Bescanvi de calor.

3.3 Resolució de les equacions de disseny per a un RDTA adiabàtic.

3.4 Resolució de les equacions de disseny per a un RDTA intermedi.

3.4.1 RDTA intermedi a densitat de flux de calor q constant.

3.4.2 RDTA intermedi a U y Tf constants.

3.5 Cicle òptim de temperatura de reacció.

3.5.1 Sistemes amb una reacció química.

3.5.2 Sistemes amb diverses reaccions químiques.

3.6 RSCTA no isoterm.

Tema 4. Reactor continu tubular de flux de pistó (RFP) intermedi i adiabàtic.

4.1 Equacions de disseny.

4.2 Bescanvi de calor.

4.3 Resolució de les equacions de disseny per a un RFP adiabàtic.

4.4 Resolució de les equacions de disseny per a un RFP intermedi.

4.4.1 RFP intermedi a densitat de flux de calor q constant.

4.4.2 RFP intermedi a U constant.

4.5 Perfil òptim de temperatura de reacció.

4.5.1 Sistemes amb una reacció química.

4.5.2 Sistemes amb diverses reaccions químiques.

Tema 5. Associació de reactors.

5.1 Associació de RCTA

5.1.1 Càlcul del volum d'una sèrie de RCTA de la mateixa dimensió pel mètode d'Aris.

5.1.2 Càlcul del volum d'una sèrie de RCTA de diferents dimensions pel mètode de Jones.

5.1.3 Càlcul del volum òptim de cada RCTA d'una sèrie.

5.1.4 Sistemes amb diverses reaccions químiques.

5.2 Associació de RFP.

Tema 6. Consideracions sobre el funcionament de reactors continus adiabàtics.

6.1 Corbes de velocitat de reacció constant.

6.2 Sistemes d'un RCTA.

6.3 Seqüència de RCTA.

6.4 Sistemes d'un RFP.

6.5 Seqüència de RFP.

Tema 7. Reactors bioquímics. Fermentadors.

7.1 Processos cel·lulars.

7.2 Creixement cel·lular.

7.3 Estequiometria: coeficients de rendiment estequiomètric.

7.4 Cinètica microbiana.

7.4.1 Equació de velocitat pel creixement cel·lular.

7.4.2 Equació de velocitat pel manteniment cel·lular.

7.4.3 Equació de velocitat per a la mort cel·lular.

7.4.4 Equació de velocitat per la formació de producte.

7.4.5 Equació de velocitat per la desaparició de substrat.

7.5 Reactors bioquímics: característiques i tipus de fermentadors.

7.5.1 Fermentadors de tanc agitat (FTA)

7.5.2 Fermentadors continus tubulars de flux de pistó (FFP).

7.6 Balanç de matèria de fermentadors de tanc agitat (FTA).

7.6.1 Fermentador discontinu de tanc agitat (FDTA).

7.6.2 Fermentador continu de tanc agitat (FCTA), o quimiostato, en règim estacionari i estèril.

7.6.3 Fermentador continu de tanc agitat (FCTA), o quimiostato, en règim estacionari i estèril, amb enverinament per producte.

7.6.4 Fermentador continu de tanc agitat (FCTA), o quimiostato, en règim estacionari i amb recirculació (no estèril).

7.7 Balanç de matèria de fermentadors continus tubulars de flux de pistó (FFP) amb flòculs en suspensió.

7.7.1 Fermentador continu tubular de flux de pistó (FFP) amb flòculs en suspensió, en règim estacionari.

7.7.2 Fermentador continu tubular de flux de pistó (FFP) amb flòculs en suspensió, en règim estacionari, amb enverinament per producte.