Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC09 - Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.

CC11 - Coneixements aplicats d’organització d’empreses.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’analitzar i millorar l’estructura organitzativa del sistema productiu per mitjà del treball en equip.

CG01 - Ser capaç d’analitzar i millorar sistemes productius i de fabricació aplicant distintes tècniques i eines informàtiques de simulació.

CC11 - Ser capaç d’explicar l’organització de la planta industrial.

CC11 - Ser capaç de relacionar l’estratègia de producció amb l’estratègia de l’empresa.

CC11 - Saber avaluar l’adequació entre les tipologies de processos productius i l’estructura organitzativa de l’empresa.

CC09 - Ser capaç d’aplicar tècniques de planificació i programació d’ordres.

CC09 - Ser capaç d’aplicar els fonaments dels sistemes de qualitat i de gestió d’actius.

CC09 - Saber explicar els processos integrats de desenvolupament de productes i sistemes productius.

CC09 - Saber definir els processos de fabricació.