Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1036 - Psicologia Positiva i Salut

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1: Introducció i marc conceptual a la psicologia positiva
1.1 Història i aparició de la psicologia positiva
1.2 Principals autors i teories
1.3 Conceptes bàsics
Tema 2. Emocions positives
2.1 Models teòrics sobre les emocions positives
2.2 L'afecte positiu
3.2 Efectes de les emocions positives
Tema 3. Les fortaleses psicològiques
3.1 Model de Seligman de les fortaleses psicològiques
3.2 La classificació VIA de les fortaleses
3.3. Avaluació de les fortaleses
Tema 4. Benestar psicològic i salut
4.1 Optimisme i salut
4.2 Mecanismes d'interacció
4.3 Avaluació
Tema 5. Felicitat i benestar aplicats al treball i les organitzacions
5.1. Concepte i avaluació de felicitat i benestar ocupacional
5.2. Model PERMA aplicat al treball
5.3. Investigació sobre felicitat i acompliment
Tema 6. Capital psicològic positiu (PsyCap)
6.1. Concepte i avaluació del PsyCap
6.2. Dimensions del PsyCap: esperança, optimisme, resiliència i autoeficàcia
6.3. Investigació sobre PsyCap i adaptació al treball
Tema 7. El compromís en el treball
7.1. Concepte i mesura del compromís o passió pel treball
7.2. Antecedents i conseqüències del compromís
7.3. Compromís i adaptació al treball
Tema 8. Organitzacions positives
8.1. Concepte i mesura d'organització positiva
8.2
. Model HERO d'organització saludable i resilient
8.3. Claus de la resiliència organitzacional
Tema 9. Intervencions positives en psicologia clínica
9.1 Contribucions en l'àmbit clínic
9.2 Programes d'intervenció en psicologia clínica
9.3 Tècniques positives basades en l'evidència
Tema 10. Intervencions positives en psicologia de la salut
10.1 Contribucions a l'àmbit de la salut
10.2 Programes d'intervenció
10.3 Intervencions educatives
Tema 11. Intervencions positives en POT
11.1. Intervenció psicosocial positiva en el treball i organitzacions
11.2. Intervencions a escala individual: el focus en l'empleat
11.3. Intervencions a escala col·lectiva: el focus en el grup i l'organització
Tema 12. Tecnologies positives
12.1 Introducció a les tecnologies positives
12.2 Les TIC i el benestar psicològic
12.3 Nivells d'intervenció de les tecnologies positives