Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1016 - Psicologia Evolutiva II

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura cal obtenir un mínim de 5 punts sobre un màxim de 10, a partir de la suma directa de les puntuacions obtingudes en les diferents proves d'avaluació:

-Examen escrit de teoría: fins 7 punts

-Treball acadèmic de seminari: fins 1,5 punts.

-Memoria i informes de pràctiques: fins 1,5 punt.

L'estudiantat es considerarà presentat a una convocatòria des del moment en què realitze l'examen escrit.

En segona convocatòria, l'estudiantat pot optar a fer l'examen escrit de teoría.

Article 11.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."