Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1002 - Tecnologies de la Informació i Fonts Documentals en Psicologia (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

G11 - Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi

G12 - Capacitat de gestió de la informació

G06 – Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar recursos web col·laboratius (Web 2.0)

Utilitzar recursos d’Internet relacionats amb àmbit d’estudis

Utilitzar manuals d’ajuda per a aplicacions informàtiques

Treballar amb diverses aplicacions web que ofereix l’UJI

Realitzar presentacions

Manejar de forma eficaç les fonts d’informació científica

Localitzar  les fonts d’informació científica

Localitzar la literatura científica rellevant

Gestionar la informació científica

Elaborar documents extensos amb normes d’edició, coherència en format i referències bibliogràfiques

Efectuar busques bibliogràfiques i de text complet en els principals sistemes d’informació

Aplicar eficaçment la normativa científica

Analitzar anuncis de compra d’ordinadors