Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1036 - Mobilitat i Seguretat Viària

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

La nota final de l'o l'estudiant serà resultat de l'avaluació dels següents aspectes:

a) Un examen escrit al final del curs (80% de la qualificació global de l'assignatura).

b) Resolució de casos i activitats pràctiques, així com participació en el seu desenvolupament en l'aula (20% de la qualificació global de l'assignatura).

Per a tenir aprovada l'assignatura serà necessari aconseguir un mínim de 5 tant en cada part de l'assignatura (Dret i Psicologia), com en cadascun dels aspectes a avaluar (teoria i pràctica).

L'alumne o l'alumna que no es present a l'examen escrit s'entendrà com NO PRESENTAT en aqueixa convocatòria d'exàmens.

La no realització de les pràctiques o el seu suspens, suposarà que han de realitzar-se i aprovar un o diversos exercicis pràctics al costat de l'examen final de l'assignatura, en 1ª i 2ª convocatòria.

Les dues parts tant pràctica com teòrica seràn recuperables en 2ª convocatòria.