Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1032 - Cooperació Judicial i Policial Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen oral

60%

Resolució de casos

30%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

Les proves d'avaluació d'aquesta disciplina optativa consistiran i s'efectuaran de la següent manera:

a) En una prova teòrica escrita, constituint el resultat final de la mateixa un 70% de la qualificació total de l'alumne;

b) La valoració de les activitats complementàries descrites en l'apartat cinquè determinarà el 30% restant de la qualificació.

 

Si l'alumne opta per fer la prova teòrica i la realització de les activitats complementàries, l'assignatura es considerarà superada quan obtingui un 5 entre les dues parts. Si bé és possible superar l'assignatura només realitzant la prova teòrica i, en aquest cas arribar al màxim d'un 7.

Es considerarà que l'alumne s'ha presentat a una convocatora quan aquest es presenti a l'examen teòric.