Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1031 - Ètica i Deontologia Professional

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG12 - Treball en un equip interdisciplinari.

CG5 - Compromís ètic.

SE Comprendre i aplicar els coneixements sobre sociologia general, desviació social, mètodes i tècniques d’investigació social i ètica i deontologia professional

Resultats d'aprenentatge

RASE9 Reconèixer i identificar els reptes socials que està afrontant en els nostres temps els cossos de seguretat.

RASE8 Conèixer i utilitzar els codis ètics i deontològics dels cossos de seguretat enfront de casos i dilemes propis de la professió.

RASE7 Conèixer les nocions bàsiques de l’ètica i deontologia professional i les característiques pròpies de l’ètica i deontologia professional dels cossos de seguretat.

RASE13 Reconèixer el saber moral i deontològic propi de la praxi dels cossos de seguretat i la seua utilització per a la Resolució de conflictes.

RASE12 Argumentar de manera fonamentada i amb punts de vista propis tant dins de l’aula com en les diferents activitats d’aprenentatge proposades.

RASE11 Organitzar i elaborar la informació proporcionada, així com, recopilar informació nova necessària.

RASE10 Prendre decisions enfront de conflictes d’acció propis de la praxi dels cossos de seguretat des d’una perspectiva eticocívica i deontològica.