Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1017 - Policia Científica

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

TEMA 1

INTRODUCCIÓ

1. Policia Científica, Criminalística i Tècnica Policial.

2. Breu ressenya històrica en relacions a la Criminalística.

3. Objecte d'estudi de la Policia Científica.

 

TEMA 2

LA IDENTIFICACIÓ PERSONAL

1. Etimologia i Conceptes.

2. Evolució i desenvolupament de la identificació personal.

3. El mètode antropomètric.

 

TEMA 3

IDENTIFICACIÓ LOFOSCÓPICA

1. Lofoscopia i Dactiloscòpia. Sistema Olóriz.

2. Poroscopia i Crestascopia.

3. Quiroscopia.


TEMA 4

FOTOGRAFIA I INFOGRAFIA

1. Concepte i fonament científic.

2. Breu ressenya històrica de la fotografia i vídeo policial.

3. La càmera fotogràfica digital.

4. La fotografia policial.

5. Infografia.

6. Planimetria i escales.

 

TEMA 5

LA INSPECCIÓ DE L'ESCENARI CRIMINAL

1. Concepte. Inspecció Ocular Judicial.

2. La Inspecció Tècnic Ocular (ITO) .

3. Regulació normativa de la Inspecció Tècnic Ocular.

4. Objectius i Principis de la Inspecció Tècnic Ocular.

5. Metodologia de la Inspecció Tècnic Ocular, actuacions prèvies.

6. Actuacions bàsiques en la Inspecció Tècnic Ocular.

7. Normes de seguretat en la Inspecció Tècnic Ocular.

8. L'informe d'Inspecció Tècnic Ocular.

 

TEMA 6

INDICIS I EVIDÈNCIES

1. Indicis.

2. Classificació dels indicis.

3. Indicis més freqüents.

4. L'evidència.

5. Tipus d'evidències.

6. Mètodes de busca.

7. La cadena de custòdia.

 

TEMA 7

TAQUES DE SANG I SEMEN

1. Introducció. Concepte de taca.

2. Les taques de sang. Característiques.

3. Postulats sobre localització i ubicació de taques en l'Escenari criminal.

4. Classificació de les taques de sang.

5. Taques d'esperma.

6. Arreplega i remissió als Laboratoris.

 

TEMA 8

TRACES I SENYALS

1. Concepte.

2. Tipus de senyal. Mètodes d'obtenció.

3. Empremtes de calçat i pneumàtic.

4. Mètode d'alçament.

5. Finalitat i rendiment en Criminalística.

 

TEMA 9

EL VIDRE

1. Concepte, estructura i varietats.

2. Fractura mecànica de vidres.

3. Determinació de la direcció i sentit de projectil. Orde d'entrada de projectil.

4. Fractures provocades per incendi.

 

TEMA 10

L'EMPREMTA LOFOSCÓPICA EN L'ESCENARI CRIMINAL

1. Naturalesa, Composició i Classificació.

2. Mètode i tècnica en la busca d'empremtes latents.

3. Fotografia i arreplega de l'empremta lofoscópica.

4. Reveladores d'empremtes lofoscópicas i tècniques de revelat.

 

TEMA 11

RESSENYA I IDENTIFICACIÓ DE PERSONES DETINGUDES

1. Ressenya de persones detingudes. Concepte i metodologia.

2. Tipus de ressenyes.

3. Procediments per a la identificació de persones detingudes.

4. El Sistema Automàtic d'Identificació Dactilar (SAID).

 

TEMA 12

LA IDENTIFICACIÓ DE CADÀVERS

1. La necroidentificación.

2. Procés de necroidentificación.

3. Mètode per a la presa de necrorreseñas i remissió al Laboratori.

4. Actuacions en catàstrofes.


TEMA 13

BALÍSTICA FORENSE

1. Introducció i Objectiu criminalístico.

2. Parts de la Balística Forense.

3. Arreplega d'indicis balístics i  remissió.

4. Armes de foc i cartutxeria.

 

TEMA 14

GRAFÍSTICA

1. Grafística i Documentoscopia. Conceptes i contingut.

2. Falsificacions de documents, Manuscrits i firmes.

3. Falsificacions de moneda.

4. L'informe pericial.