Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1016 - Introducció al Dret Processal

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG9 - Raonament crític.

DPR Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.

Resultats d'aprenentatge

RADPR2 Conéixer i aplicar els principis bàsics de la jurisdicció, l’acció i el procés per a una bona pràctica.

RADPR1 Conéixer els principis i fonaments del sistema judicial espanyol, els conceptes bàsics jurisdicció, acció i procés i la teoria general dels actes processals