Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

55%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

15%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

L'alumnat es considerarà presentat quan realitze l'examen teòric.

Components de l'assignatura:  

- Teoria: 7 punts (examen escrit, 5,5 punts; presentacions orals i pòsters, 0,5 punts; elaboració de treballs acadèmics, 1 punt).

- Problemes: 2 punts (memòries informes de pràctiques, 1 punt; presentacions orals i pòsters, 1 punt).

- Seminari: 1 punt (elaboració de treballs acadèmics, 1 punt).

És necessari aprovar tant l'examen escrit (2,75 / 5,5) com els treballs acadèmics (0,5 / 1) per a optar a aprovar l'assignatura. Si la suma de les puntuacions dels diferents components de l'avaluació és superior a 5 però la nota de l'examen és inferior a 2,75, la nota definitiva de l'assignatura serà 4.

Les notes aprovades satisfactòriament dels components de l'avaluació diferents de l'examen es guarden per a la segona convocatòria del curs, però no per a posteriors convocatòries.