SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1042 - Comptabilitat Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG09 - Raonament crític

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP11 - Avaluar el procés d’harmonització comptable internacional.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer (i justificar) el procés d’harmonització comptable internacional que ha tingut lloc en les últimes dècades (organismes implicats, dates i esdeveniments rellevants, etc.).

Conèixer en profunditat el funcionament de l’IASB (principal organisme regulador en matèria comptable en l’actualitat), la seua organització, el procés que segueix per a l’elaboració de les seues normes i els fonaments del seu model comptable.

Conèixer l’estructura general de les normes de l’IASB i entrar en detall en algunes d’elles, especialment en el que es referisca a l’aplicació de criteris comptables diferents dels establits en les assignatures de comptabilitat financera cursada en anys previs

Fer-se preguntes sobre la realitat que ens envolta i participar activament en els debats sobre aquesta, analitzant els judicis que es formulen i reflexionant sobre les conseqüències de les decisions pròpies i alienes.

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16