Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0931 - Gestió Urbanística i Financera, Valoracions i Taxacions

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'alumnat ha d'entregar:
1.- Informe de valoració d'ús residencial.
2.- Informe de valoració d'ús comercial.
3.- Treball de viabilitat econòmica.

En tots els casos, es tracta de treballs a realitzar en grup, en els quals aplicaran els mètodes de valoració explicats a casos reals.

Hi haurà un examen final amb els continguts teòrics bàsics i part pràctica de matèries que no conformen els treballs a entregar.


Es destinarà part de les sessions a aquest fi (que formaran part de les pràctiques de curs). Es faran entregues parcials, per a corregir abans del lliurament definitiu.

 

Es realitzarà un seguiment continuat per a assegurar l'assimilació dels continguts al llarg del curs i la superació de l'assignatura


Les sessions de quatre hores s'estructuraran de la següent manera:
a.- Clases teòriques: Explicació teòrica amb continguts bàsics.
b.- Resolució de problemes: pràctiques dels contenjuts que no estiguen inclosos en els treballs dels punts 1 a 3 referits anteriorment..
c.- Estudi de cas: Treballs dels punt 1 a 3 dits anteriorment.

Tot el material necessari es proporcionarà per mitjà de l'aula virtual. Les entregues parcials es faran també per aquesta via. Des de començament de curs, l'alumnat disposarà d'un cronograma on figuraran les dates de sessions amb els continguts que s'impartiran, així com les dates límit dels lliuraments de pràctiques que hauran de fer, amb la finalitat de que organitze les seues tasques durant el semestre.