Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0914 - Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques II

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Projectes

30%

Criteris de superació

A) La nota final s'obté segons els següents percentages: 30% pràctiques i laboratoris,30% Projecte Dirigit, 40% prova final: resolució de casos (en aquest apartat s'exigeix nota mínima de 4).


B) Perquè un estudiant es considere presentat a una convocatòria ha d'haver-se presentat a qualsevol de les proves.

C) L'estudiantat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, podrà sol.licitar a començament del semestre, la realització d’una avaluació alternativa de les competències per superar aquesta part de l'assignatura.