Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0903 - Geometria Descriptiva Aplicada a les Construccions Arquitectòniques (Expressió Gràfica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Projectes

20%

Criteris de superació

Tant a la primera com a la segona convocatoria, per a superar l’assignatura cal complir amb els següents criteris:

1- Obtenir una nota mitjana final igual o major de 5 sobre 10.

2- Obtenir una puntuació mínima de 5 sobre 10 com a nota final de les pràctiques de curs. Cada pràctica no presentada es comptabilitza amb un 0.

3- Obtenir una puntuació mínima de 5 sobre 10 com a nota final dels exàmens de curs. Cada exàmens no presentats es comptabilitcen amb un 0.

Per a considerar que un alumne o una alumna s’ha presentat a una convocatòria, ha d’haver realitzat l’examen final i haver presentat el 70% de les pràctiques de curs.

L'avaluació contínua es desenvolupa mitjançant la realització de pràctiques setmanals i un treball de curs. Per considerar que un alumne s'ha presentat a una convocatòria ha d'haver realitzat el 70% de les pràctiques de l'avaluació contínua.