Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0901 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació I (Física)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Cinemàtica


1 Sistemes de referència
2 Vectors posició, velocitat i acceleració
3 Components intrínsecs de l'acceleració
4 El moviment rectilini
5 El moviment parabòlic (llançament de projectils en la proximitat de la superfície terrestre)
6 El moviment circular
7 Tractament vectorial del moviment circular
8 El moviment oscil · latori harmònic simple
9 Sistemes de referència en moviment relatiu
10 Sistemes lligats


Dinàmica del punt material


1 Introducció
2 Quantitat de moviment. Principi de conservació de la quantitat de moviment
3 Impuls mecànic
4 Lleis de Newton de la mecànica
5 Forces en la naturalesa
6 Forces de contacte entre sòlids. Força normal i força de fregament
7 Forces d'arrossegament
8 Dinàmica de cordes i politges
9 Força de restitució elàstica. Oscil · lacions amortides i oscil · lacions forçades
10 Força centrípeta
11 Dinàmica del pèndol simple. Període d'oscil·lació
12 Forces en sistemes no inercials
13 Moment angular d'una partícula. Principi de conservació d'aquest. Concepte de moment d'una força (torque, parell)
 

Dinàmica del sòlid rígid


1 Sistema de partícules puntuals
2 Forces interiors i exteriors en un sistema de partícules: sistemes oberts i sistemes tancats
3 Quantitat de moviment d'un sistema de partícules
4 Principi de conservació de la quantitat de moviment en sistemes tancats
5 Centre de masses d'un sistema de partícules: posició, velocitat i acceleració del CM
6 Moment angular d'un sistema de partícules
7 Principi de conservació del moment angular en sistemes tancats
8 Concepte de sòlid rígid
9 Moment angular d'un sòlid rígid respecte a un eix: moment d'inèrcia
10 Càlcul de moments d'inèrcia
11 Radi de gir
12 Teorema de Steiner (''eixos paral·lels'')
13 Equació fonamental de la dinàmica de rotació
14 Dinàmica del pèndol físic. Període d'oscil·lació d'un sòlid rígid
15 Conservació del moment angular en sòlids deformables
 

Treball i energia


1 Concepte de treball físic
2 Potència
3 Treball i energia cinètica de translació
4 Energia cinètica total d'un sistema de partícules
5 Energia cinètica de rotació d'un sòlid rígid. Energia cinètica total (translació + rotació) d'un sòlid
6 Treball de rotació i energia cinètica de rotació
7 Concepte de força conservativa. Exemples de forces conservatives i de forces no conservatives
8 Energia potencial associada a forces conservatives: dos casos particulars: gravitació i restitució elàstica
9 Relació entre força i energia potencial: concepte de gradient. Nova condició de força conservativa
10 Energia mecànica en camps conservatius: teorema de conservació d'aquesta
11 Conservació de l'energia en camps no conservatius
12 Xocs i explosions. Magnituds conservades i no conservades. Coeficient de restitució
 

Estàtica

1 Reduccions de sistemes de forces i moments

2 Condicions d'equilibri

3 Graus de llibertat, enllaços i reaccions de mecanismes i d'estructures
 

Pràctiques de laboratori


1a sessió: Determinació de la constant elàstica d'un moll
2a sessió: Càlcul del coeficient de fricció dinàmic
3a sessió: Moment d'inèrcia
4a sessió: Oscil.lacions d’una vareta elàstica