Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0940 - Modelització en Bioquímica

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 102
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat de gestió de la informació.

Capacitat per a manejar les eines matemàtiques necessàries per a tractar d'una manera rigorosa aquells aspectes teòrics i pràctics de la química que ho necessiten.  

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Conèixer els principis de la mecànica quàntica i la seua aplicació en la descripció de l'estructura i propietats d'àtoms i molècules.

Descriure l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomolècules i la química dels principals processos biològics.

Disposar dels fonaments físics necessaris que permeten la comprensió dels aspectes teòrics i pràctics de la química que ho necessiten.

Estudi i comprensió de nous conceptes matemàtics, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar-los en els diferents contextos de la química.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants que cursin i superin aquesta assignatura hauran adquirit els coneixements pràctics necessaris per dur a terme estudis dels sistemes bioquímics utilitzant simulacions amb ordinadors basades en les tècniques de la Química Computacional. Es farà especial èmfasi en preparar els estudiants per a l'estudi de la reactivitat química d'enzims, en el disseny de drogues i en el disseny de biocatalitzadors