Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

a) Classes magistrals  (30 h): el professorat impartirà els coneixements teòrics necessaris i resoldrà problemes seleccionats.

b) Sessions pràctiques (resolució d’exercicis i problemes) (5h): l'alumnat, a casa, ha de resoldre col·leccions de qüestions i problemes, que seran discutits/corregits pel professorat.

c) Sessions de tutories (10h): L'alumnat ha de revisar coneixements bàsics i complementaris, així com problemes específics triats pel professorat.

d) Sessions de laboratori (laboratori experimental) (12h): les pràctiques de laboratori es dividiran en tres sessions. En una primera sessió l'alumnat ha de realitzar una pràctica de simulació. L'alumnat, per parelles, ha de preparar a casa, amb l'ús de l’aula virtual, la pràctica que han de fer al laboratori. Els càlculs s’abordaran en modalitat presencial. Acabada la simulació, es procedirà a la discussió i presentació dels resultats.

En les dues sessions restants l’alumnat ha de sintetitzar, al laboratori, un sòlid inorgànic que caracteritzarà posteriorment. La caracterització ha de ser tant estructural com d'alguna de les propietats dels mateixos. Després de realitzar la part experimental i analitzar els resultats es durà a terme una discussió d'aquests.