Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0925 - Química Orgànica III

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Proves escrites

75%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

5%

Criteris de superació

 

 

La part de teoria té una prova escrita al final del semestre i 2 controls en forma de proves escrites.

Cal traure un 5 sobre 10 tant en la part de laboratori com en la part teòrica per a poder aprovar l’assignatura.

L’alumne o alumna es considera presentat en el moment que es presenta a l'examen final o al 60% de les activitats d'avaluació obligatòries.