Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Conèixer els fonaments de les principals  tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques...) i les seues aplicacions.

Conèixer i saber aplicar els fonaments d'electroquímica.

Conèixer i saber usar el fenomen de la interacció radiació-matèria. Principis d'espectroscòpia. Principals tècniques d'investigació estructural.

Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

G2. Ser capaç d’extraure la informació rellevant d’un problema plantejat i fer-ne un resum concís però amb tots els elements rellevants.

G1. Ser capaç de resoldre problemes i qüestions aplicant els conceptes teòrics estudiats.

E4. Assolir els criteris necessaris per a triar la tècnica mes adequada (separació i/o detecció) per a resoldre un problema determinat: mediambiental, sanitari, industrial, alimentari o de qualsevol índole relacionada amb substancies químiques

E3. Conèixer el fonament de les principals tècniques instrumentals d’anàlisi, així com saber aplicar-los a la resolució de problemes quimicoanalítics

E2. Conèixer els fonaments i saber aplicar les tècniques analítiques cromatogràfiques i no cromatogràfiques de separació de substàncies químiques

E1. Conèixer i saber aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi de substàncies químiques