Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1: Nomenclatura i formulació de compostos químics.
 
Normes IUPAC per als cations, anions, compostos binaris, oxoàcids, sals, compostos de coordinació, hidrocarburs saturats, hidrocarburs insaturats, hidrocarburs aromàtics, derivats halogenats, alcohols, fenols, èters, aldehids, cetones, àcids carboxílicos i derivats, amines, nitroderivats, cianurs i amides.

Tema 2: Estructura atòmica i elements químics.

Descripció dels àtoms situant les seues partícules subatòmiques. Definició d'element químic. Estructura electrònica dels elements químics. Efecte pantalla i càrrega nuclear efectiva sobre diferents electrons d'una espècie química. Regles de Slater.
 
Tema 3: Elements químics i sistema periòdic.
 
Elements químics. Isòtops. El sistema periòdic dels elements. Energia de ionització. Afinitat electrònica. Caràcter metàl·lic. Radi atòmic. Electronegativitat. Variació periòdica de les propietats. Anomalies periòdiques.
 
Tema 4: Enllaços químics entre els elements.
 
Introducció. Tipus de sòlids cristal·lins.Descripció dels models d'empaquetatge d'esferes.Enllaç metàl·lic. Propietats i estructures.Enllaç iònic. Descripció d'alguns sòlids iònics. Càlcul de l'energia reticular. Cicle de Born-Haber. Enllaç covalent. Estructures de Lewis. Geometria de les molècules. Model de les repulsions electròniques de la capa de valència. Enllaç en els compostos de coordinació. Descripció d'alguns dels compostos de coordinació en els sistemes bioinorgànics. 
 
Tema 5: Reaccions químiques ireversibles.
 
Càlculs estequiomètrics. Sòlids, líquids i gasos. Mols, àtoms i molècules. Reaccions químiques ireversibles. Reactiu limitant.