Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0947 - Protocol i Gestió d'Esdeveniments

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG14 - Lideratge.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

64 - Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits en actes i esdeveniments específics, públics i privats.

256 - Coneixement i pràctica del protocol en els seus diferents àmbits d'aplicació.

229 - Coneixement de la ubicació dels mitjans de comunicació en les relacions amb les  empreses.

224 - Coneixement de la importància d'una correcta gestió d'esdeveniments com a vehicle per a la consecució dels objectius comercials i corporatius de l'empresa o entitat.

219 - Coneixement de la comunicació corporativa com a política identificadora i diferenciadora de l'empresa.

162 - Competència en el mesurament i gestió de resultats de l'esdeveniment.