Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0940 - Comunicació Política

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

72 - Capacitat per a comprendre l'impacte que produeix la comunicació en l'àmbit polític.

21 - Capacitat crítica per a analitzar i entendre els fenòmens de la comunicació política.

198 - Competència per a identificar les principals tendències del camp de la comunicació política.

170 - Competència per a comprendre les dinàmiques, els conceptes i els escenaris de la comunicació política en les societats actuals.

103 - Capacitat per a dissenyar i difondre missatges i productes comunicatius de naturalesa política.