Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0931 - Estratègies de Publicitat i Relacions Públiques

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

53 - Capacitat en el coneixement i maneig de les eines d'investigació publicitàries necessàries per a l'elaboració d'estratègies.

39 - Capacitat de desenvolupament d'una metodologia per a la resolució dels conflictes i problemes de comunicació.

285 - Habilitat per a reconèixer els objectius publicitaris transformant-los de cara a l'elaboració de l'estratègia creativa i estratègia de mitjans.

283 - Habilitat per a l'elaboració del missatge publicitari, el to i l'estil durant el procés publicitari i en funció dels objectius i del pressupost assignat.

276 - Habilitat per a elaborar i gestionar el pla de comunicació en funció dels objectius proposats, el públic objectiu, el pressupost de comunicació assignat i el missatge a transmetre

135 - Capacitat per a l'adequació i aplicació dels objectius que es persegueixen als canvis tecnològics de l'entorn.