Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0927 - Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

46 - Capacitat d'integrar i coordinar equips humans i materials, d'optimitzar costos i recursos, així com de dinamitzar processos i fonts, en la producció de programes informatius radiofònics i televisius.

42 - Capacitat de dissenyar, coordinar i executar l'estructura i articulació de continguts d'un programa informatiu radiofònic i televisiu, de manera orgànica i integral igual que de manera particular i relativa a les seues parts.

34 - Capacitat de comprensió de les diverses implicacions tecnològiques en l'edició i producció d'informatius en ràdio i TV, així com de les essències de la modelització de la informació radiofònica i televisiu en, i des de, la societat.

33 - Capacitat de comprensió de la figura del productor de programes audiovisuals coneixement de les seues funcions.

32 - Capacitat de comprensió de la figura de l'editor de programes informatius en ràdio i TV i coneixement de les seues funcions.

161 - Competència en la gestió de la cadena de producció de programes informatius en ràdio i TV, tant teòricament com de manera pràctica  i aplicada, en els seus diversos formats, estils i mitjans.

160 - Competència en la gestió de la cadena d'edició de programes informatius en ràdio i TV, tant teòricament com de manera pràctica  i aplicada, en els seus diversos formats, estils i mitjans.