Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG06 - Compromís ètic.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

CG21 - Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

26 - Capacitat d'anàlisi, interpretació i comunicació dels fets i processos socials més rellevants del món actual.

251 - Coneixement i capacitat de valoració crítica de les principals perspectives teòriques que aborden l'estudi de l'estructura social.

247 - Coneixement de l'estat del món, amb especial atenció a les desigualtats socials i les relacions estructurals.

244 - Coneixement dels principals processos socials que tenen lloc actualment en el món.

218 - Coneixement de l'articulació entre el global i el local en el món contemporani i les seues implicacions en els processos creatius i de comunicació.